Nu har parning skett mellan BeJw-14 Bew-14 Sejv-14 Seuch Tannies Creeks Mustang Sally och Fredsborgs From a Jack to a king.  Båda föräldrar är patella och ögon UA. Valparna beräknas födas i början på Maj.

 

Now, mating has been done beteende BeJw-14 Bew-14 Sejv-14 Seuch Tannies Creeks Mustang Sally och Fredsborgs From a Jack to a king. Both parents are patella 0/0 and eyes ok. Puppies are due in The beginning of May.